Ra mắt xin Winner - hệ thống Hòa Bình Minh
Vietnamese Chinese (Simplified) English

Ra mắt xin Winner - hệ thống Hòa Bình Minh

Được sư tín nhiệm của ban lãnh đạo Hòa Bình Minh, công ty tổ chức sự kiện Nguyễn Event đã tổ chức 2 buổi ra mắt xe tại cửa hàng Honda Hòa Bình Minh 3 ( Bình Dương ), Hòa Bình Minh Tây Ninh. Với sự hổ trợ của phía Hòa Bình Minh và sự chuyên nghiệp của mình buổi lễ đã thành công tốt đẹp.

hoa binh minh 1

hoa binh minh 2

hoa binh minh 3

hoa binh minh 4

hoa binh minh 5

hoa binh minh 6

hoa binh minh 7

hoa binh minh 8

hoa binh minh 9

Nguyễn Event đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.

Top
Hotline: 08.4858.3579
Chat Facebook
Gọi điện ngay
Hotline: 0917.114.139
Chat Facebook
Gọi điện ngay